OV/AC

Oudervereniging/Activiteitencommissie 

Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit een afvaardiging van een aantal ouders en een teamlid vanuit de school. Het is wenselijk om als ouder minimaal 1 volledig schooljaar lid te zijn van de oudervereniging. Het doel van de oudervereniging is: Het bevorderen van het partnerschap tussen ouders en De Sprong, in de breedste zin van het woord.

Om dit te bereiken organiseert de oudervereniging een aantal zaken voor informatievoorziening aan de ouders. Denk hierbij aan: jaarvergadering met een thema en vullen zij waar nodig informatie aan in de wekelijkse nieuwsbrieven van school. Vanuit de oudervereniging zijn er ook korte lijnen met een aantal andere commissies/werkgroepen. Zoals de siergroep, bestrijding hoofdluis, schoolfotograaf en werkgroep brigadiers.

De oudervereniging komt normaliter elk kwartaal elkaar tijdens de schoolperiode, waarbij zij u als ouder vertegenwoordigen. Dit doen ze door u informatie te vragen en te geven. Tevens geven ze aan de school gevraagd en ongevraagd advies (en vragen om verduidelijking) over zaken die de ouders raken en betrekking hebben op het welzijn van hun kinderen.


De activiteitencommissie 

De activiteitencommissie staat niet apart geregistreerd bij het KvK en valt onder de overkoepelende oudervereniging. De klassenvertegenwoordigers/ klassenouder(s) vormen samen een subgroep van de activiteitencommissie.

De activiteiten van de activiteitencommissie zijn het bieden van hulp bij de organisatie van externe activiteiten op het lesprogramma. In afstemming met de leerkrachten en aanpassingen waar nodig.