Samenwerking

De Sprong is als Optimus school actief betrokken bij de ontwikkeling van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) van onze gemeente Land van Cuijk. In de LEA staat hoe de scholen zich samen met de gemeente gaan inzetten voor de jonge inwoners van het Land van Cuijk. 

In samenspraak met de organisaties voor opvang, gezondheid, primair en voortgezet onderwijs realiseren wij een doorgaande lijn voor alle kinderen van 0-14 jaar. Samen zetten wij ons optimaal in voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en het versterken van een duurzame leefomgeving waarin kinderen opgroeien.