Schoolgids

Onze schoolgids

Met deze schoolgids hopen wij u een beeld te geven van onze school. Een beeld, dat u laat zien wat u van ons kunt verwachten en wat we voor u en vooral voor uw kind(eren) betekenen.

Wat staat in deze schoolgids?

- De organisatie van het onderwijs
- De opzet en de ontwikkeling van ons onderwijs
- Onze zorg voor de kinderen
- De resultaten van het onderwijs
- Regeling school- en vakantietijden.

Gedurende het schooljaar kunnen veranderingen worden doorgevoerd, die niet in deze gids zijn opgenomen. Aanvullende informatie kunt u altijd vinden in onze wekelijkse nieuwsbrief, het sprongetje, die elke vrijdag verschijnt.

De schoolgids staat hieronder digitaal voor u klaar. Een papieren versie kunt u aanvragen bij de groepsleerkracht.