Ouders


Samen maken we De Sprong 

Op De Sprong verstaan wij onder educatief partnerschap: samen verantwoordelijk zijn voor de schoolontwikkeling van de kinderen.

Waar ouders en medewerkers vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid werken aan, en communiceren over, de ontwikkeling van het kind. We spreken verwachtingen naar elkaar uit en zijn daar duidelijk en transparant in.  De Sprong werkt aan een veilige, rustige, prettige en stimulerende leeromgeving, waarin de kwaliteiten van de kinderen volledig tot ontwikkeling mogen komen. Hierbij maakt de school gebruik van de inzet van leerkrachten, ouders en de kansen die de gemeenschap de kinderen biedt. Zo zorgen wij er samen voor dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontplooien.

Wanroij is een ondernemersdorp. In het dorp wonen veel zelfstandig ondernemers. Deze actieve gemeenschap zoekt regelmatig de samenwerking op met school. De Sprong kent een hoge ouderbetrokkenheid op verschillende niveaus zoals meehelpen en meedenken.  Onze ambities zijn terug te vinden in het beleidsplan “Educatief partnerschap” op de website van De Sprong.