School

Op basisschool De Sprong staat het kind centraal, wijstreven naar ‘het juiste doen, op het juiste moment ook in de ogen van de kinderen’. Onze kinderen kunnen zich in een veilige omgeving ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. Onze medewerkers werken aan de relatie tussen alle betrokken partijen: ‘Zonder relatie, geenprestatie’ (educatief partnerschap). Daarnaast werken zij samen met de kinderen aan het welbevinden. Het zelfbeeld en de zelfkennis van de kinderen speelt een grote rol binnen ons onderwijs. Onze leerlingen zijn trots op wie ze zijn. Iedereen mag groeien op zijn eigen manier.

Op onze school worden niet alleen basisvaardigheden aangeboden, maar ook aandacht besteed aan persoonsvorming, cultuur en wereldkennis. Zo leiden wij de kinderen op tot wereldburgers. Dit onderwijs wordt aangeboden vanuit de leerlijnen en, binnen de units. De leerkracht en het kind bepalen op basis van kwaliteiten een leerroute, om zo te komen tot een optimale ontwikkeling met het best passende eindresultaat. Wij geven onze leerlingen verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces en zorgen dat ieder kind straalt op zijn eigen manier.

Kernwaarden kindgericht

Veiligheid; kinderen ontwikkelen zich in een veilige omgeving en voelen zich veilig. Zo kunnen ze zijn wie ze willen zijn. Deze basis bieden wij.
Plezier; het aanleren van nieuwe kennis is een serieuze zaak, er mag ook ontspanning zijn en losgelaten worden. ‘Het juiste doen op het juiste moment, ook in de ogen van de kinderen’.
Kritische houding; kinderen zijn kritisch op hun eigen leerproces en denken hierin mee, dit werkt motiverend en zo ontwikkelen ze een leergierige houding.
Zelfstandigheid; kinderen leren hulp vragen waar ze dat nodig hebben en laten zichzelf zien met hun eigen talenten.
Zelfvertrouwen; kinderen durven zichzelf te zijn en voelen zich veilig in die rol.
 

Kernwaarden teamgericht

Vertrouwen; voor een optimale en professionele samenwerking is vertrouwen de basis.
Samenwerking; ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Met elkaar bereiken we meer. Werk met elkaars talenten en kwaliteiten; samen komen we tot betere opbrengsten en hieraan te werken geeft plezier. Door van en met elkaar te leren, halen we een gezamenlijk doel.
Veiligheid; gezien, gehoord en geaccepteerd worden. Ervaren dat je erbij hoort; jij mag er zijn.
Communicatie; transparante communicatie vinden wij belangrijk.
Plezier in het onderwijs; een school waar met plezier gewerkt wordt zorgt voor een voorbeeldfunctie, dit werkt positief op het plezier van het team en de kinderen.