Optimus scholen

Schoolondersteuningsprofiel

In dit document wordt er gesproken over zorgleerlingen, maar we willen deze leerlingen vooral zien als kansleerlingen. Iedereen mag anders zijn, zichzelf zijn. We staan voor goed onderwijs en stimuleren de leerlingen om zoveel mogelijk gebruik te maken van hun eigen capaciteiten en talenten. We streven voor ieder kind naar het behalen van het hoogst mogelijk niveau van kennis en vaardigheden. We vinden een vriendelijk en veilig klimaat in een geordende en rustige sfeer belangrijk. 

Dit filmpje gaat over het passend onderwijs i.s.m Stromenland.