Kinderen

Kinderen kunnen alleen gedijen in een pedagogisch-didactisch klimaat waarin zij zich kunnen ontplooien. De Sprong onderschrijft dat kinderen beter presteren vanuit waarderende en voedende aandacht en contact. Naast resultaten van leren gaat het om het plezier in leren, afstemmen op eigenheid én op gezamenlijkheid. Leren is belangrijk, motivatie komt vaak na prestatie. Leraren ondersteunen het leerproces vanuit bevlogenheid en expertise. Het didactisch handelen is onderbouwd door onderzoek.