ONDERWIJS IN UNITS

Kinderen zijn mede-eigenaar van hun leerproces en ontwikkeling.

DE KINDEREN STAAN CENTRAAL

Het juiste doen op het juiste moment, ook in de ogen van de kinderen.

OPLEIDEN TOT WERELDBURGERS

We besteden aandacht aan persoonsvorming, cultuur en wereldkennis.

OPTIMUS WERELDSCHOOL

Waar kinderen leren, ontdekken en ontwikkelen.

Welkom op de website van Basisschool De Sprong

Als Kindcentrum zijn wij een ontmoetingsplek voor alle kinderen van 0 tot en met 13 jaar, waar kinderen gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. We ondersteunen en begeleiden kinderen bij de totale ontwikkeling. Begrip en respect voor elkaar zijn hierbij cruciaal.  

Een veilig pedagogisch klimaat is een basisvoorwaarde om te komen tot leren. We realiseren een kwalitatief hoogwaardige pedagogische relatie tussen de leerkracht/medewerker en het kind, we benaderen positief en ondersteunen het kind. In onze speel- en leeromgeving gaan we respectvol om met elkaar en de omgeving. We hebben vertrouwen in kinderen dat zij iets willen leren en ergens goed in willen zijn. We creëren een sfeer die kinderen helpt open te staan om nieuwe, zinvolle dingen te leren. 

Onze kernwaarden zijn: samenwerken, respect, verantwoordelijkheid, plezier en vertrouwen.

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl