Studenten

Wij zijn een opleidingsschool. Dit betekent dat wij cyclisch aandacht geven aan het begeleiden en opleiden van studenten. Op een opleidingsschool zijn mentoren (onze eigen leerkrachten) opgeleid om studenten te begeleiden. Daarnaast geven wij vorm aan onze schoolontwikkeling met hulp van onze studenten.

Wat betekent dit voor jullie, studenten?
Wij vinden het investeren in aankomende leerkrachten, en collega’s, belangrijk; voor scholen, voor het vak, voor de kinderen en voor de gehele maatschappij. Ambitieuze studenten zoeken vaak meer in een stage dan een gemiddelde basisschool kan bieden. Optimus Onderwijs is van mening dat we ambitie nooit mogen afremmen en extra energie moeten steken in de toekomst. Alle 41 (Optimus) scholen zijn prima stageplekken, waarvan er 15 opleidingsscholen zijn. Behalve door een mentor word je op een opleidingsschool begeleid door één van de vijf schoolopleiders. We werken samen met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen om jullie de kwaliteit te bieden waar jullie behoefte aan hebben. “Samen Opleiden voor de toekomst”.

Op “De Sprong” bieden wij studenten een veilige stageplek. Een plek waar je het leraarschap kunt oefenen, fouten mag maken en ruimte krijgt om jouw eigen ideeën te delen. Al onze mentoren hebben een ruime ervaring voor de klas en in het begeleiden van studenten. Naast de mentor/leerkracht van de groep, word je ook begeleid door Elma Boumans. Zij is onze schoolopleider. Haar mail adres is: e.boumans@optimusonderwijs.nl 

Heb je vragen of wil je meer weten over onze school, neem gerust contact op met schoolleider Céline Ploeger (c.ploeger@optimusonderwijs.nl) of onze stagecoördinator Ger Draaisma (g.draaisma@optimusonderwijs.nl).