Gezonde school

Het doel van de Gezonde School is een gezonde leefstijl in het DNA van De Sprong te brengen. Dit lukt door met een stappenplan te werken aan een gezondheidsthema die wij als school zelf kiezen.

De Sprong heeft een vignet op:
- Bewegen en sport
- Welbevinden
- Gezonde relaties en seksualiteit

Vier pijlers van Gezonde School

Voor elk gezondheidsthema werken wij aan de vier pijlers van Gezonde School.

Educatie: Besteed als school structureel aandacht aan het gezondheidsthema in de lessen. Probeer daarbij creatief te zijn. Denk bijvoorbeeld aan bewegend leren. Of laat een gezondheidsthema in verschillende vakken aan bod komen.

Schoolomgeving: Pas de fysieke en sociale omgeving van de school aan om gezond gedrag te stimuleren. Denk aan de inrichting van het schoolplein of afspraken met de supermarkten in de wijk. 

Signaleren: Weet waaraan je vroeg gezondheids- of leefstijlproblemen onder leerlingen of je studenten herkent. En wees hier samen met collega's (leraren én andere schoolmedewerkers) alert op. Zorg met collega's dat jullie goed op signalen reageren, bijvoorbeeld door te verwijzen naar passende hulp.

Beleid: Leg maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht.