Optimus scholen

Inspectierapport

Op https://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-scholen vindt u de actuele inspectieverslagen van het bestuur en scholen.